Disclaimer

Deze website is ontwikkeld voor Jeu de Boules vereniging '" Boulamis" te Bunschoten. Informatie van de website mag alleen na nadrukkelijke toestemming door de webmaster gedupliceerd worden of ergens anders gepubliceerd. Dit geldt ook voor online documentatie en foto's. Gebruikers van de site onthouden zich van misbruik van de site in vorm van publicatie van onwelvoeglijke taal danwel plaatjes of ander beeld materiaal. Ook taalgebruik waarin personen of doelgroepen worden gekleineerd danwel gediscrimineerd is niet toegestaan. De webmaster is gerechtigd informatie van de website te verwijderen indien deze niet hieraan voldoet of niet voldoet aan normale beschaafde waarden en normen. Bij overtreding kan de webmaster overgaan tot verwijdering van de gebruikersnaam van het systeem.
Bij het samenstellen van de website is rekening gehouden met de AVG richtlijnen voor privacy. De gegevens van leden die hebben aangegeven dat hun gegevens niet gedeeld mogen worden, zijn dan ook afgeschermd.

Bij het deelnemen aan toernooien geeft de deelnemer impliciet toestemming dat eventuele foto's gepubliceerd mogen worden.